Information om Svensk Förening för Näringslära

Svensk Förening för Näringslära, SFN, är en intresseförening för dig som är intresserad av bra och sund mat samt hälsa och näringslära. Huvudföreningen är uppdelad i tre mindre sektioner med en östlig, en västlig och en sydlig del. Svensk Förening för Näringslära har som syfte att främja diskussionen kring hälsa, diet och kost i samhället. De vill också fungera som ett nätverk för olika yrkeskategorier som arbetar inom området. Bakom föreningen står fackförbundet Naturvetarna. Om du vill veta vad du tjänar på att gå med i en av föreningarna ska du vända dig till din lokala sektion. Du har möjlighet att gå med redan som student och kan då delta i föreläsningar, workshops och seminarier som föreningen anordnar.

Funderar du på att läsa en utbildning i näringslära? Kul! – det finns gott om utbildningar och goda framtidsutsikter. Sök efter universitet och högskolor som erbjuder utbildningar i ämnet. En del skolor erbjuder utbyten med andra universitet i utlandet. Thailand, Australien, USA och England är populära destinationer.

Svensk Förening för Näringslära ger bättre kunskap om nyttig mat

Svensk Förening för Näringslära – innebörden och aktiviteter

Svensk Förening för Näringslära är både en intresseförening och en förening för yrkesverksamma där de kan knyta kontakter och utbyta erfarenheter med varandra. Utöver tillgång till lokalföreningens anordnade aktiviteter och föreläsningar får du som medlem i Svensk Förening för Näringslära dessutom tidskriften Nordisk Nutrition som ges ut av Swedish Nutrition Foundation, SNF. Swedish Nutrition Foundation har sitt huvudkontor i Lund i Skåne och tidningen ger dig de allra senaste nyheterna inom kost, näring och hälsa. Kostnaden för medlemskapet ligger för närvarande på omkring 350 kr per år men är billigare för studenter. Tycker du ändå att det är för dyrt eller bara behöver ett tillskott till kassan kan du lära dig att bli en smartare vinnare med Casinobonus24 som minimerar riskerna vid spel. Både ekonomi och näring är viktiga frågor för din hälsa.

En stor del av kunskapen som Svensk Förening för Näringslära lär ut är hämtad direkt från Swedish Nutrition Foundation. Svensk Förening för Näringslära vill bjuda in alla näringsintresserade i debatten som rör mat och hälsa medan Swedish Nutrition Foundation riktar sig främst till företag och forskare. Flera av de som är verksamma i den organisationen arbetar till vardags som forskare på landets universitet. Dock har även Swedish Nutrition Foundation breddat sig genom att nyligen ha öppnat en kunskapsportal på nätet om nutrition och hälsa. SFN verkar främst inte på nätet utan via olika evenemang. Alla tre lokalföreningar anordnar regelbundet träffar, möten och föreläsningar som du som medlem får delta i, ofta helt kostnadsfritt. Några exempel på aktiviteter som lokalföreningarna har ordnat är studiebesök på en äppelgård, föreläsning med cyklisten Susanne Ljungskog och en informationskväll om magåkomman IBS.

Vad är föreningens syfte?

Det främsta syftet för Svensk Förening för Näringslära är att upplysa allmänheten om vad begreppet ”bra mat” innebär. De vill starta en hälsodebatt på alla nivåer i samhället och öka kunskapen om hälsa och näring. De olika lokalföreningarnas styrelsemedlemmar är alla väl insatta i ämnet näring. I den sydsvenska föreningen är Karolina Östbring ordförande. Hon är civilingenjör inom livsmedelsteknik och arbetar på Lunds universitet. Hennes specialintresse inom området är aptitkontroll.

Egentligen är inte den sydsvenska föreningen längre en del av Svensk Förening för Näringslära. De arbetar dock fortfarande med liknande frågor och har en nära koppling till huvudföreningen. Därför brukar de nämnas som en av lokalföreningarna i anknytning till SFN. Såväl syd som de två övriga lokalföreningarna länkar via sina hemsidor till Livsmedelsverket. Verket är en statlig myndighet som liksom SFN arbetar för att vi alla ska känna matglädje och må bra av den mat vi äter. På Livsmedelsverkets hemsida hittar du de rådande rekommendationerna från staten kring mat. SFN rekommenderar inte bara Livsmedelsverkets matfilosofi, föreningen vill även skapa en samhällsdebatt kring mat. Därför bjuder de in olika typer av talare till sina evenemang.
Svensk Förening för Näringslära bjuder in olika föreläsare till sina seminarier för att ge dig som medlem en bredare bild. En av de som har varit föreläsare hos Svensk Förening för Näringslära Öst är Martin Brunnberg från Pauluns träningscenter. Brunnberg föreläser bland annat om trender inom mat, olika dieter och vad skillnaden är mellan nutritionist och kostrådgivare. Brunnbergs föreläsningar brukar vara uppskattade och han har därför fått återkomma ett flertal gånger till SFN Öst. Brunnberg arbetar hos Fredrik Paulun som är både en känd och kontroversiell näringsfysiolog med sitt eget matvarumärke. Han har bland annat medverkat i SVT:s ”Toppform” samt kritiserat dieten LCHF.

Högt och lågt hos Svensk Förening för Näringslära

Svensk Förening för Näringslära vill att vi ska engagera oss kring den mat som vi äter. Därför har de en stor bredd på sina föreläsare och aktiviteter. Styrelsemedlemmarna är alla välutbildade inom områden som rör kost, näring eller hälsa. För att bli medlem i någon av lokalföreningarna till Svensk Förening för Näringslära besöker du hemsidan för respektive lokalsektion. Även du som inte bor i Skåne, Stockholm eller Göteborg kan självklart bli medlem i SFN. Kontakta bara den lokalförening som du önskar att tillhöra. Två till tre föreläsningar per lokalförening brukar anordnas under en termin. Därtill kan resor och studiebesök arrangeras. Dessutom ingår medlemstidningen i ditt medlemskap. De som skriver i Nordisk Nutrition är främst forskare eller skribenter med stora erfarenheter inom sina ämnen. Tidningens redaktion samarbetar med Danmark och Norge.

Nordisk Nutrition ges ut 4 gånger per år och är tidskriften som är medlemstidningen för Svensk Förening för Näringslära. I första hand riktar sig tidskriften till professionellt yrkesverksamma inom området, så som dietister, kostexperter, lärare och sjukvårdspersonal. Även du som har ett stort intresse för mat och hälsa kommer att uppskatta tidningens välskrivna vetenskapliga artiklar. Varje nummer har ett speciellt tema som exempelvis skolmat, våra gener och tillsatser i mat. Även lokalföreningarna i SFN har teman. SFN Öst kommer under hösten 2016 att fokusera på idrottande och på att nå sina drömmar. De gör detta genom att bjuda in VM-medaljören Susanne Ljungskog som kommer att prata om dessa ämnen. Hon relaterar till sin egen karriär inom cykling. Ett annat exempel på ett kommande tema är surdegsbröd. Bröd har i ett par år varit mycket omdiskuterat men just surdegsbröd tycks ha blivit mycket populärt.

Mer aktuellt än någonsin

Överallt omkring oss ser vi artiklar om mat, nya dieter och hur vi ska leva hälsosamt. Trots att vi tycks vara mer intresserade av mat än någonsin blir svenskar bara allt tyngre och allt mer inaktiva. Svensk Förening för Näringslära vill, på ett roligt och lättsamt sätt, göra dig uppmärksam på maten som du väljer att äta. Genom att gå med i en lokalförening kan du själv medverka i debatten kring mat och hälsa. I föreningen får du lära dig kostråd, om hur du tränar rätt och hur du kan nå dina drömmar. Föreningen ger dig en möjlighet att nätverka med andra som är intresserade av näring för att du och de andra medlemmarna sedan ska kunna vidareutveckla samhällsdebatten om mat och hälsa.